جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ و دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140106030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140106031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140106032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

 

#کد_سوال: 140106033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140106034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 
bashgahagah.ir