جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104037

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140104038

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104035

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140104036

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104033

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


 

#کد_سوال: 140104034

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104030

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140104031

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140104032

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104028

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140104029

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1