جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140201029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


جواب سوالات عمومی ویژه نوروز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140201027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140201028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی ویژه نوروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140201025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140201026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


جواب سوالات عمومی ویژه نوروز شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140201023


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140201024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی ویژه نوروز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140201021


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140201022


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1