جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات تاریخ 1402/10/17باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/10/18 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140210025
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 4


📄 کد سوال 140210026
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 4

جواب سوالات تاریخ 1402/10/12باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/10/13 - تا ساعت 23:59 

📄 کد سوال 140210019
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 4

جواب سوالات تاریخ 1402/10/05باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/10/05 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140210008
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 3


📄 کد سوال 140210009
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 4
 

جواب سوالات تاریخ 1402/10/04باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/10/05 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140210006
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 1📄 کد سوال 140210007
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 1