جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140203035
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 1


📚 کد سوال: 140203036
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140203037
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 1


📚 کد سوال: 140203038
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


 

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140203033
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


📚 کد سوال: 140203034
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


 

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ باشگاه آگاه


 کد سوال: 140203030

📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140203031
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140203032
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


 

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140203028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


 

#کد_سوال: 140203029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140203026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140203027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3