جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140110038


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140110039


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140110036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140110037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ باشگاه آآگاه


 

#کد_سوال: 140110035


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140110032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140110033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140110034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140110030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140110031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3