جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104008


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140104009


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104007


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104002


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


 

#کد_سوال: 140104003


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140104004


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140104005


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140104006


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات عمومی چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۱ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140104001


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140103028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140103029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4