جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات تاریخ 1403/02/10 باشگاه آگاه

📄 کد سوال 140302015
📍پاسخ  : گزینه 4
 

جواب سوالات تاریخ 1402/11/24باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ : 1402/11/25 - تا ساعت 23:59 📄 کد سوال 140211028
📍پاسخ  : گزینه 1

📄 کد سوال 140211029
📍پاسخ  : گزینه 2

جواب سوالات تاریخ 1402/11/23باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/11/24 - تا ساعت 23:59 📄 کد سوال 140211026
📍پاسخ  : گزینه 2

 

📄 کد سوال 140211027
📍پاسخ  : گزینه 2

جواب سوالات تاریخ 1402/11/17باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/11/18 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140211020
📍پاسخ  : گزینه 3
 

جواب سوالات تاریخ 1402/11/16باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/11/17 - تا ساعت 23:59 
 


📄 کد سوال 140211019
📍پاسخ  : گزینه 1