جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140106037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140106038


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140106035


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


 

#کد_سوال: 140106036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


جواب سوالات یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ و دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140106030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140106031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140106032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

 

#کد_سوال: 140106033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140106034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 
bashgahagah.ir

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140106028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


 

#کد_سوال: 140106029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140106026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140106027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1