جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140101036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140101037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140101034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140101035


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140101032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140101033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات جسورانه شنبه و عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140101027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 5

 


 

#کد_سوال: 140101028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140101029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140101030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140101031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 
bashgahagah.ir

جواب سوالات عمومی سه شنبه و چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140101025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه :

سوال مبهم است و هر سه شرکت تولید کلینکر داشته اند.

 


 

#کد_سوال: 140101026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1