جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140105032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140105033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140105034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140105029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140105030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : لغو شده

 


 

 

#کد_سوال: 140105031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 
bashgahagah.ir

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140105028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140105026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

 

#کد_سوال: 140105027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140105024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

 

#کد_سوال: 140105025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1