جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140012036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


 

#کد_سوال: 140012037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140012033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

حتما پاسخ بدید به سوال 10 هزار امتیاز پاداش دارد.
 


 

#کد_سوال: 140012034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

سوال کمی ابهام دارد ولی به نظر ما میزان فروش نهایت بر شرکت تاثیر گذار است نه تعداد فروش  ( نکته : ایران دارو گویا در ماه های قبل صادراتی نداشته و یا خیلی کم بوده ... ) 

 


 

#کد_سوال: 140012035


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

جواب سوالات یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140012032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2
 


 

#کد_سوال: 140012033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : بزودی

 


 

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140012029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3
 


 

#کد_سوال: 140012030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140012031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ باشگاه آگاه


🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸
 
#کد_سوال: 140012028
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸