جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140202039


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140202036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140202037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140202038


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140202035


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140202034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی یکشبنه ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140202032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140202033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3