جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002049

 

دانش بازار آتی کالا

سوال :بیشترین میزان مصرف نقره در جهان در چه زمینه ایست؟

 

گزینه 3: صنعت

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002050

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارشات مالی 99، کدام یک از نمادهای زیر سود بیشتری به ازای هر سهم محقق کرده است؟

 

گزینه 4: شبندر

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ باشگاه آگاه

 

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002047

 

دانش بازار آتی

سوال :پتروشیمی خارک در سال مالی 99 چه میزان سود خالص کسب کرده است؟

 

گزینه 1: 3400 میلیارد تومان

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002048

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارشات مالی 99 زمگسا، این شرکت در زمستان به ازای هرسهم چه میزان سود محقق کرده است؟

 

 

گزینه 2: 20 تومان

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002045

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش سال مالی 99 کلوند، کدام گزینه صحیح است؟

 

گزینه 3

 شرکت در فصل پاییز از لحاظ کسب سود خالص به ازای هر سهم عملکرد بهتری داشته است

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002046

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از صندوق های زیر، بالاتر از قیمت NAV ابطال معامله می شود؟

 

گزینه 4: پالایش

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات جسورانه شنبه و عمومی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002039

 

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا  تاریخ  29 اردیبهشت 1400 کسب خواهد کرد؟

(ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 22 اردیبهشت تا پایان روز معاملاتی 29 اردیبهشت است)

 

گزینه 3: خگستر، فاسمین، وپخش، تکمبا

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002040

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 2: از 1210000.01 تا 1230000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002041

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‌‌

سوال :قیمت پایانی معدنی و صنعتی گل گهر‌‌ با نماد کگل در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 4: از 13339 تا 14499

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002042

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سوال :قیمت پایانی توسعه معدنی و صنعتی صبانور با نماد کنور در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 4: از 47085 تا 51179

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002043

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از محصولات زیر در اردیبهشت ماه در بورس کالا پذیرش شده است؟

 

گزینه 3: سیمان

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002044

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از گزینه ای زیر در مجمع عادی سالیانه بیمه پارسیان مطرح نشده است؟

 

گزینه 1: در مجمع 30 تومان سود نقدی تقسیم شد

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

جواب سوالات چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002037

 

دانش بازار سرمایه

سوال :شرکت صنایع غذایی مینو شرق، برای کدام یک از گروه محصولات خود در اردیبهشت 1400 افزایش نرخ دریافت کرده است؟

 

گزینه 1: گروه بیسکوئیت و تافی

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002038

 

دانش بازار سرمایه

سوال :در مجمع سالیانه شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس برای سال 99 به ازای هر سهم چند ریال سود نقدی تقسیم شد؟

 

گزینه 1: 630

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸