جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140107034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140107032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140107030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140107028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140107025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140107026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3