جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140103028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140103029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103023


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1
 


 

#کد_سوال: 140103024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140103025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140103026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103020


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3
 


 

#کد_سوال: 140103021


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140103022


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103018


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4
 


 

#کد_سوال: 140103019


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103017


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2