جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912038

 

دانش بازار سرمایه

سوال :شرکت قند بیستون در چه بازاری است و بعد از چند سال بازگشایی شد؟

 

گزینه 3

 بازار پایه نارنجی فرابورس - 4 سال

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912039

 

 

دانش بازار سرمایه

سوال :شرکت زامیاد در کدام یک از ماه های زیر مبلغ فروش بیشتری داشته است؟

 

گزینه 1: بهمن 99

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912040

 

دانش بازار سرمایه

سوال :اطلاعات زیر مربوط به کدام نماد است؟شرکت در سال 1380 به ثبت رسیده و در سال 1382 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سهامداران درصدی آن شرکت های حقوقی هستند و مجموعاً حدود 71 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند. سهام این شرکت در بازار اول بورس معامله می شود.

 

گزینه 2: ونوین

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

جواب سوالات یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912036

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش بهمن ماه بیمه آسیا خسارت پرداختی کدام گزینه در این دوره کمتر بوده است؟

 

گزینه 4: کشتی

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912037

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش بهمن ماه قپیرا کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

 

گزینه 4: هیچ کدام

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912032

 

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ  27  اسفند  99 کسب خواهد کرد؟

(ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 20 اسفند تا پایان روز معاملاتی 27  اسفند است)

 

گزینه 2

 دارایکم، خزامیا، پارسیان، حریل

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912033

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 27 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 1: بالاتر از 1260000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912034

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری ملی‌ایران

سوال :قیمت پایانی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران با نماد ونیکی در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 2: از 12131 تا 13031

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912035

 

پیش یینی قیمت پایانی سهام شرکت نورد آلومینیوم

سوال :قیمت پایانی نورد آلومینیوم با نماد فنوال در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 2: از 27573 تا 29615

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912030

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت خکمک کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

 

گزینه 4: هیچکدام

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912031

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت خاور کدام یک از محصولات این شرکت بیشترین تعداد فروش را داشته باشید؟

 

گزینه 3: کامیون سنگین

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات جسورانه شنبه و سوالات یکشنبه باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912024

 

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ  20  اسفند 99 کسب خواهد کرد؟

(ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 13 اسفند تا پایان روز معاملاتی 20  اسفند است)

 

 

گزینه 2

 ثمسکن، بجهرم، کطبس، فخوز

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912025

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 20 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 3: از 1172000.01 تا 1187000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912026

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال

سوال :قیمت پایانی فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال با نماد قچار در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 4: از 87833 تا 95469

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912027

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سوال :قیمت پایانی شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با نماد غگلپا در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 4: از 65227 تا 70899

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912028

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام گزینه از محصولات شرکت نفت بهران در بهمن ماه نیست؟

 

گزینه 2: پارافین کریستالی

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9912029

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت پاکشو مجموع تعداد فروش دو "محصول پودر و مایعات البسه" و "مایعات" در این دوره کدام گزینه است؟

 

گزینه 1: 24545

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸