[RB@Blog_Title]

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ باشگاه آگاه

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۰۲ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910049

 

دانش بازار سرمایه

سوال :پیشنهاد هیئت مدیره گروه بهمن مبنی بر افزایش سرمایه، منتشر شده در تاریخ 20 دی، چند درصد و از کدام محل است؟

 

گزینه 3

 2000 درصد از محل تجدید ارزیابی

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910050

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از عبارت های زیر در مورد صورت های مالی 12 ماهه سال 99 شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (حسابرسی شده) صحیح است؟

 

گزینه 3

 سود عملیاتی شرکت نسبت به سال

گذشته افزایش داشته است.

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910045

 

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ  1 بهمن 99 کسب خواهد کرد؟

(ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 24 دی تا پایان روز معاملاتی 1 بهمن است)

 

 

گزینه 5

 شپلی، خگستر، وثخوز، دارو

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910046

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 1 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 6: پایین تر از 1160000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910047

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی پردیس

سوال :قیمت پایانی پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در پایان معاملات روز چهارشنبه 1 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 4: از 79892 تا 86839

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910048

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپاآذین

سوال :قیمت پایانی سایپاآذین با نماد خاذین در پایان معاملات روز چهارشنبه 1 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 5: از 4232 تا 4635

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ باشگاه آگاه

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۸ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910043

 

دانش بازار سرمایه

سوال :بازدهی عرضه اولیه  پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) از تاریخ عرضه تا قبل از اولین روز منفی، چند درصد بوده است؟ (برمبنای قیمت پایانی)

 

 

گزینه 2: 63 درصد

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910044

 

دانش بازار سرمایه

سوال :محصول اصلی تولیدی نماد خنصیر چیست؟

 

 

گزینه 1: انواع میل لنگ خودرو

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ باشگاه آگاه

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۱۰ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910041

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از نمادهای زیر به بورس کالا تعلق ندارد؟

 

 

گزینه 2: تسه

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910042

 

دانش بازار سرمایه

سوال : شرکت سرمایه گذاری سپه در کدام یک از نمادهای زیر سهامدار عمده نیست؟

 

 

گزینه 4: فارس

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ باشگاه آگاه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۲۵ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910039

 

دانش بازار سرمایه

سوال :بازدهی عرضه اولیه وکبهمن از روز عرضه تا روز قبل از اولین منفی چند درصد بوده است؟

(بر مبنای قیمت پایانی)

 

 

گزینه 2: 50 درصد

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910040

 

دانش بازار سرمایه

سوال :گروه معاملاتی کدام نماد با بقیه متفاوت است؟

 

 

گزینه 4: وگستر

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910033

 

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 24 دی 99 کسب خواهد کرد؟

(ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 17 دی تا پایان روز معاملاتی 24 دی است)

 

 

گزینه 2

 شپنا، وملل، های وب، وخارزم

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910034

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 24 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 1: بالاتر از 1335000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910035

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری ملل

سوال :قیمت پایانی اعتباری ملل با نماد وملل در پایان معاملات روز چهارشنبه 24 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 2: از 17976 تا 19306

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910036

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سوال :قیمت پایانی شیر پاستوریزه پگاه گلستان با نماد غگلستان در پایان معاملات روز چهارشنبه 24 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 4: از 28363 تا 30829

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910037

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش ماهانه فنوال، فروش صادراتی این شرکت در آذرماه چقدر بوده است؟

 

 

گزینه 4

 صادراتی در آذر نداشته است

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910038

 

دانش بازار سرمایه

سوال :گروه معاملاتی کدام یک از نمادهای زیر با بقیه متفاوت است؟

 

 

گزینه 1: سدبیر

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ باشگاه آگاه

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۳۹ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910031

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش آذر ماه شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، درصد پیشرفت فیزیکی کدام پروژه در پایان ماه بیشتر است؟

 

 

گزینه 3

 بلوکهای آپارتمانی B1-B5

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910032

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) شرکت ملی صنایع مس ایران تعداد فروش کدامیک از محصولات در این دوره بیشتر بوده است؟

 

 

گزینه 4: سنگ سولفور

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

پاسخ سوالات سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ باشگاه آگاه

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910029

 

دانش بازار سرمایه

سوال :براساس اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 99/08/30 (حسابرسی نشده) نماد پترول، سود سهام مصوب این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته چند درصد تغییر کرده است؟

 

 

گزینه 1: 133 درصد

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910030

 

دانش بازار سرمایه

سوال :طبق گزارش فعالیت آذرماه نماد کالا، درآمد شناسایی شده حاصل از کارمزد معاملات در این دوره چقدر است؟

 

لغو شده

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ باشگاه آگاه

دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۳۳ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910027

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش آذر ماه بیمه اتکایی امین خسارت پرداختی برای کدام گزینه در این دوره بیشتر بوده است؟

 

 

گزینه 1: آتش سوزی

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910028

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام گزینه محصولات تولیدی شرکت سیمان شمال در آذر ماه است؟

 

 

گزینه 3

سیمان خاکستری، سیمان سفید

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ باشگاه آگاه

يكشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۳۹ ق.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910025

 

دانش بازار سرمایه

سوال :ارزش معاملات کدام نماد بانکی در تاریخ 22 آذر ماه کمتر است؟

 

 

گزینه 1: وخاور

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910026

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش آبان ماه شرکت همکاران سیستم، درآمد شناسایی شده کدام گزینه در این دوره بیشتر است؟

 

 

گزینه 1: فروش نرم افزار

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910021

 

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 17 دی 99 کسب خواهد کرد؟

(ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 10 دی تا پایان روز معاملاتی 17 دی است)

 

 

گزینه 2

 بالبر، وساپا، پالایش یکم، شلعاب

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910022

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 17 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 1: بالاتر از 1400000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910023

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی نوری

سوال :قیمت پایانی شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 2: از 25801 تا 27711

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910024

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ذوب روی اصفهان

سوال :قیمت پایانی ذوب روی اصفهان با نماد فروی در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 3: از 73480 تا 79360

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ باشگاه آگاه

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910019

 

دانش بازار سرمایه

سوال :مقدار تولید گرانول تقویت شده (GF) شرکت پلی اکریل ایران در دوره یکماهه آبان چند تن است؟

 

 

گزینه 2: 100 تن

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910020

 

دانش بازار سرمایه

سوال :طبق گزارش آبان ماه نماد شاملا، مجموع تعداد فروش داخلی و فروش صادراتی پودر سولفات سدیم در این دوره چند تن است؟

 

 

گزینه 1: 15213 تن

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات دوشنبه و سه شنبه باشگاه آگاه

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۰۱:۴۰ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910015

 

دانش بازار سرمایه

سوال :سهامدار اصلی شرکت کفش ملی کدام یک از شرکت های زیر است؟

 

 

گزینه 1

 سرمایه گذاری ملی ایران

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910016

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 10 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 4: شتولی

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910017

 

دانش بازار سرمایه

سوال :افشای اطلاعات با اهمیت آّبان ماه بیمه تجارت نو در تاریخ 1 دی در چه زمینه ای است؟

 

 

گزینه 1

برنده شدن مناقصه صدور بیمه نامه های فخوز

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910018

 

دانش بازار سرمایه

سوال :بر مبنای صورت های مالی میاندوره ای منتھی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، بیشترین تغییرات ارزش بازار پورتفوی بورسی این شرکت در دوره مذکور مربوط به کدام نماد است؟

 

گزینه 4: وتجارت

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

پاسخ سوالات شنبه و یکشنبه باشگاه آگاه

يكشنبه, ۷ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۵۱ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910009

 

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 10 دی 99 کسب خواهد کرد؟

(ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 3 دی تا پایان روز معاملاتی 10 دی است)

 

 

گزینه 5

 خپارس، کساوه، فباهنر، قثابت

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910010

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 10 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 5: از 1410000 تا 1430000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910011

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی نوری

سوال :قیمت پایانی شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 2: از 73161 تا 78581

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910012

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه‌صنایع‌بهشهرایران

سوال :قیمت پایانی گروه‌صنایع‌بهشهرایران با نماد وصنا در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 5: از 8718 تا 9548

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910013

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به صورتهای مالی 6 ماهه سال 99 (حسابرسی نشده) شرکت صنعت گردشگری پدیده شاندیز، درآمد عمللیاتی این شرکت از کدام محل بوده است؟

 

 

گزینه 3

 سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910014

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به وضعیت پورتفوی 6 ماهه  منتھی به 1399/08/30 پترول (حسابرسی نشده)، این شرکت کدام یک از نمادهای زیر را در سبد سرمایه گذاری خود ندارد؟

 

 

گزینه 3: شاراک

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب

جواب سوالات چهارشنبه باشگاه آگاه

پنجشنبه, ۴ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۴۵ ق.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

 

✍️ کد سوال 9910007

 

دانش بازار سرمایه

سوال :مطابق با صورتهای مالی سال مالی 99 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه، "سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام" این صندوق نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟

 

 

گزینه 3: 290 درصد افزایش

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸


✍️کد سوال 9910008

 

دانش بازار سرمایه

سوال :آهک، جز محصولات تولیدی آبان ماه کدام یک از شرکت‌های زیر است؟

 

 

گزینه 2: سیمان کردستان

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸

 

ادامه مطلب

جواب سوالات سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ باشگاه آگاه

سه شنبه, ۲ دی ۱۳۹۹، ۰۱:۴۶ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910005

 

دانش بازار سرمایه

سوال :افشای اطلاعات با اهمیت اول دی شرکت ثفارس در چه زمینه‌ای است؟

 

 

گزینه 1

 انحلال یکی از شرکت های زیرمجموعه

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9910006

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از نمادهای زیر در گروه متفاوتی قراردارد؟

 

 

گزینه 4: آ.س.پ

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

دوستان  عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9909055

 

دانش بازار سرمایه

سوال : براساس صورت ھای مالی میاندوره ­ای 6 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) لیزینگ ایران، سود هر سهم پس از کسر مالیات در این دوره چقدر بوده است؟

 

گزینه 4: شرکت زیان ده است

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9909056

 

دانش بازار سرمایه

سوال : تا تاریخ 25 اذر، شرکت توسعه معادن روی ایران، تعداد بیشتری از سهام کدام نماد را در اختیار دارد؟

 

گزینه 3: فاسمین

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910001

 

دانش بازار سرمایه

سوال :در ماه آبان، پارس خودرو از کدام محصول تعداد بیشتری فروخته است؟

 

گزینه 1: کوییک (Q200)

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9910002

 

دانش بازار سرمایه

سوال : مبلغ فروش محصولات گرم فولاد مبارکه از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته چند درصد تغییر کرده است؟

 

گزینه 3: 44 درصد افزایش

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9910003

 

پیش بینی قیمت پایانی انتهای دی ماه

سوال :قیمت پایانی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نماد کویر در پایان معاملات روز سه شنبه 30 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 1: بالاتر از 33197

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 9910004

 

پیش بینی قیمت پایانی 15 در ماه

سوال :قیمت پایانی شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش با نماد افق در پایان معاملات روز دوشنبه 15 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 3: از 82410 تا 94770

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

ادامه مطلب