جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوال ۹۸۱۰۰۲۹

 

🧩 کدسوال: 9810029
🧩 پاسخ:  گزینه۴

http://bashgahagah.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g

پاسخ سوال ۹۸۱۰۰۲۸

​​​​​​🧩  کدسوال: 9810028🧩

پاسخ:  گزینه۱

http://bashgahagah.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g

پاسخ سوال 9810023

 

 

 

#پاسخ_سوالات_کارگزاری_آگاه

🧩 کدسوال:  9810023
🧩 پاسخ:  گزینه1

http://bashgahagah.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g

پاسخ سوال 9810022

 

#پاسخ_سوالات_کارگزاری_آگاه

🧩 کدسوال:  9810022
🧩 پاسخ:  گزینه3

http://bashgahagah.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g

پاسخ سوال ۹۸۱۰۰۱۷

 

 

سوال ; 9810017 👉

http://bashgahagah.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g