جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140112030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140112031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140112028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140112029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140112024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140112025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140112026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140112027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140112022


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140112023


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140112020


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140112021


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3