جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111035


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140111036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140111037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140111033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140111034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140111031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


جواب سوالات جسورانه یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140111028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140111029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 
bashgahagah.ir

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140111026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3