جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140204042
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3📚 کد سوال: 140204043
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140204044
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3
 


 

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140204040
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


📚 کد سوال: 140204041
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


 

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140204039
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


 

جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140204037
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140204038
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


 

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140204035
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140204036
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2