جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال: 140005029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 2 : کامیونت ۶ تن

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال: 140005030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 1: شرکت پارس تامین مجد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#جواب سوال شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

 

#کد_سوال: 140005028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 1

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ باشگاه آگاه

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005026

#پاسخ_پیشنهادی_ما : 3

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005027

#پاسخ_پیشنهادی_ما : 2

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

جواب سوالات دوشنبه 1400/05/18 باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

کد سوال: 140005024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1 
🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

کد سوال: 140005025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

​​​​​​​

جواب سوالات یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

کد سوال: ۱۴۰۰۰۵۰۲۲


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : ۴ 
🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

کد سوال: ۱۴۰۰۰۵۰۲۳


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : ۲

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸