جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ و عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140205035
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140205036
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140205037
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140205038
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140205039
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


 

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140205033
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


📚 کد سوال: 140205034
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


 

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140205031
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140205032
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


 

جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140205029
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


📚 کد سوال: 140205030
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


 

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140205027
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


📚 کد سوال: 140205028
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 1