جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ باشگاه آگاه

 


 

#کد_سوال: 140102029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4
 


 

#کد_سوال: 140102030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140102031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140102028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 

سوال مبهم است ! هیچ کدام از نمادهای مد نظر در فروردین ماه تولید ملاس نداشته اند

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140102027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140102025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140102026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه :

سوال مبهم و اشتباه میباشد

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140102022


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 5

 


 

#کد_سوال: 140102023


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140102024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2