جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140011028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140011029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

 

#کد_سوال: 140011030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140011027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140011025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140011026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ باشگاه آگاه


#کد_سوال: 140011022


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3


#کد_سوال: 140011023


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3


#کد_سوال: 140011024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3


 

جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ باشگاه آگاه


#کد_سوال: 140011021


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3