جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109045


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140109046


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109043


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140109044


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109041


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140109042


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109038


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140109039


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140109040


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140109037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2