جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140108034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140108031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140108032


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140108033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140108030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140108028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140108029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140108026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140108027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4