جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوال 9811057 باشگاه آگاه

🧩 کدسوال :  9811057
🧩 پاسخ:  گزینه 4

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

جواب سوال 9811055 و 9811056 باشگاه آگاه

 

.

.

🧩 کدسوال :  9811055
🧩 پاسخ:  گزینه 1

.

.

🧩 کدسوال :  9811056
🧩 پاسخ:  گزینه 1

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅


 

پاسخ سوال 9811054 باشگاه آگاه

 

 

.

.

🧩 کدسوال :  9811054
🧩 پاسخ:  گزینه 4

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

پاسخ جواب سوال 9811053 باشگاه آگاه

 

.

.

🧩 کدسوال :  9811053
🧩 پاسخ:  گزینه 3

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

 

جواب سوال 9811052 باشگاه آگاه

.

🧩 کدسوال:  9811052
🧩 پاسخ:  گزینه 3

🆑 @bashgahagah_ir ✔️
💠 http://bashgahagah.ir ✔️