[RB@Blog_Title]

پاسخ سوال 9811044 و 9811045 و 9811046 باشگاه آگاه

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۶:۲۰ ب.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

.
.#مسابقه_جسورانه❗️

🧩 کدسوال:  9811044
🧩 پاسخ:  گزینه 2
.
.
🧩 کدسوال:  9811045
🧩 پاسخ:  گزینه 3
.
.
🧩 کدسوال:  9811046
🧩 پاسخ:  گزینه 3
.
.

توضیح: سوالات جسورانه عموما پیشبینی عدد شاخص یا پیشبینی قیمت نمادی در اینده هستند و قطعی نیستند.
بهتر است امتیاز 50 را برای این سوالات انتخاب کنید تا امتیازی از شما کسر نگردد👌

❌ #دوستاتو_دعوت_کن 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://BaSHGaHaGaH.ir ✅

ادامه مطلب

جواب سوال 9811047 باشگاه آگاه

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

 

 

.
.

🧩 کدسوال:  9811047
🧩 پاسخ:  گزینه 4

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

ادامه مطلب

جواب سوال 9811043 باشگاه آگاه

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۳ ب.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

.

💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی

سوال :

اگر نرخ سود بدون ریسک را 20%، سود بازار سرمایه را 80% و ضریب بتای سهم الف را 1.2 در نظر بگیریم، بازده مورد انتظار سهم الف بر اساس مدل CAPM چه مقدار است؟

 

🧩 کدسوال:  9811041
🧩 پاسخ:  گزینه 4

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

ادامه مطلب

جواب سوال 9811041 باشگاه آگاه

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷ ب.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

 

.
.

🧩 کدسوال:  9811041
🧩 پاسخ:  گزینه 4

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir

 

                  

ادامه مطلب

جواب سوال 9811040 باشگاه آگاه

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۹:۳۷ ق.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

.
.

🧩 کدسوال:  9811040
🧩 پاسخ:  گزینه 2

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

 

 

                  

ادامه مطلب

جواب سوال 9811039 باشگاه آگاه

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۹:۲۷ ق.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

.
.

🧩 کدسوال:  9811039
🧩 پاسخ:  گزینه 2

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

ادامه مطلب

جواب سوال 9811038 باشگاه آگاه

يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۱:۵۱ ب.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

.
.

🧩 کدسوال:  9811038
🧩 پاسخ:  گزینه 1

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

 

 

 

 

                  
 

ادامه مطلب

جواب سوال 9811037 باشگاه آگاه

يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷ ق.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

.
.#مسابقه_جسورانه❗️

🧩 کدسوال:  9811037
🧩 پاسخ:  گزینه ۴


توضیح: سوالات جسورانه عموما پیشبینی عدد شاخص یا پیشبینی قیمت نمادی در اینده هستند و قطعی نیستند.
بهتر است امتیاز 50 را برای این سوالات انتخاب کنید تا امتیازی از شما کسر نگردد👌

❌ #دوستاتو_دعوت_کن 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://BaSHGaHaGaH.ir ✅

ادامه مطلب

جواب سوال ۹۸۱۱۰۳۳ باشگاه آگاه

يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۸:۳۳ ق.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

.
.#مسابقه_جسورانه❗️

🧩 کدسوال:  9811033
🧩 پاسخ:  گزینه 3


توضیح: سوالات جسورانه عموما پیشبینی عدد شاخص یا پیشبینی قیمت نمادی در اینده هستند و قطعی نیستند.
بهتر است امتیاز 50 را برای این سوالات انتخاب کنید تا امتیازی از شما کسر نگردد👌

❌ #دوستاتو_دعوت_کن 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://BaSHGaHaGaH.ir ✅

ادامه مطلب

پاسخ سوال 9811034 باشگاه آگاه

يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۸:۲۰ ق.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

 

 

.
.#مسابقه_جسورانه❗️

🧩 کدسوال:  9811034
🧩 پاسخ:  گزینه 3


توضیح: سوالات جسورانه عموما پیشبینی عدد شاخص یا پیشبینی قیمت نمادی در اینده هستند و قطعی نیستند.
بهتر است امتیاز 50 را برای این سوالات انتخاب کنید تا امتیازی از شما کسر نگردد👌

❌ #دوستاتو_دعوت_کن 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://BaSHGaHaGaH.ir ✅

ادامه مطلب