جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه و عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140101027


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 5

 


 

#کد_سوال: 140101028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140101029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140101030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140101031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 
bashgahagah.ir