جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103008


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2
 


 

#کد_سوال: 140103009


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : بزودی

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103005


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 5
 


 

#کد_سوال: 140103006


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140103007


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140103003


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1
 


 

#کد_سوال: 140103004


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


#جواب سوالات یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ باشگاه آگاه


🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140103001
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1
 
🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷
 
#کد_سوال: 140103002
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3
 
🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ باشگاه آگاه

 


 

#کد_سوال: 140102029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4
 


 

#کد_سوال: 140102030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140102031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4