جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111025


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140111026


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111024


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111022


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140111023


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ باشکاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111020


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140111021


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140111018


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


 

#کد_سوال: 140111019


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3