جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107011


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140107012


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107010


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ باشگاه آگاه#کد_سوال: 140107008


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140107009


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107005


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140107006


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140107007


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140107003


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140107004


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: سوال مبهم است