جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140203013


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140203011


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

 


 

#کد_سوال: 140203012


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140203009


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140203010


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140203006


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140203007


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140203008


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140203005


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1