جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات تاریخ 1402/09/05 باشگاه آگاه

🔸مهلت پاسخ: دوشنبه  1402/9/6 - تا ساعت 23:59 
کد سوال ۱۴۰۲۰۹۰۰۵
📍پاسخ پیشنهادی: گزینه  ۴

جواب سوالات تاریخ 1402/09/04 باشگاه آگاه

🔶️ کد سوال : 140209002
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


🔶️ کد سوال: 140209003
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


🔶️ کد سوال: 140209004
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3
 

جواب سوالات عمومی دوشنبه و سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140206026
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


📚 کد سوال: 140206027
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


📚 کد سوال: 140206028
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140206029
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 1


 

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ و عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140206021
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140206022
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140206023

📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140206024
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


📚 کد سوال: 140206025
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


 

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140206019
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


📚 کد سوال: 140206020
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 1