جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

#جواب سوال شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

 

#کد_سوال: 140005028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 1

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ باشگاه آگاه

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005019

#پاسخ_پیشنهادی_ما : 4

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005020

#پاسخ_پیشنهادی_ما : 3

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005021

#پاسخ_پیشنهادی_ما : 2

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004035

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش خرداد ماه شرکت حفاری شمال درآمد شناساسی شده محصولات در این دوره به ترتیب از بیشترین به کمترین کدام گزینه است؟

 

گزینه 1

 درآمد حاصل از دکل دریایی سحر۱ - درامد حاصل از دکل دریایی سحر۲ - درآمدحاصل ازخدمات دکل حفاری ۱۱۳ خشکی

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004036

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت جم، کدامیک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

 

گزینه 3: بوتادین

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات سه شنبه 15 تیر 1400

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال : 140004025

#سوال : بازدهی عرضه اولیه ومدیر از ابتدای عرضه تا پایان روز 13 تیر چند درصد بوده است؟ (بر مبنای قیمت پایانی)

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۳ : ۳۵٪

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال : 140004026

#سوال : در مجمع عمومی سالیانه 1400، غکورش به ازای هر سهم چند ریال سود نقدی تقسیم کرده است؟

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 2 : ۳۳۰۰

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

📍#کانال_تلگرامی_باشگاه_آگاه 👇

bashgahagah_ir@

جواب سوالت یکشنبه و دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004023

این سوال لغو شده است.

به علت اشتباه در گزینه های سوال لغو گردید.

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004024

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش خرداد ماه شرکت نبروج، محصولات شرکت از بیشترین به کمترین تعداد تولید در این دوره کدام گزینه است؟

گزینه 2

 پارچه خام - پارچه تکمیل شده - انواع نخ

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004025

 

بزودی

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004026

 

بزودی🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸