جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات تاریخ 1402/09/15باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ : 1402/9/16 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209019
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  2


📄 کد سوال 140209020
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  3

جواب سوالات تاریخ 1402/09/14 باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ : 1402/9/15 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209017
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  2


📄 کد سوال 140209018
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  4
 

جواب سوالات تاریخ 1402/09/13 باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ : 1402/9/14 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209015
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  2


📄 کد سوال 140209016
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  3
 

جواب سوالات تاریخ 1402/09/12 باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ : 1402/9/13 - تا ساعت 23:59 

 

📄 کد سوال 140209013

📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  1

 

📄 کد سوال 140209014

📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  3

جواب سوالات تاریخ 1402/09/11 باشگاه آگاه

🔶 کد سوال : 140209010
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


🔶 کد سوال: 140209011
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


🔶 کد سوال: 140209012
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 33