جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی دوشنبه و سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140206026
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


📚 کد سوال: 140206027
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


📚 کد سوال: 140206028
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140206029
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 1


 

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ و عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140206021
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140206022
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140206023

📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


📚 کد سوال: 140206024
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


📚 کد سوال: 140206025
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2


 

جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140206019
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


📚 کد سوال: 140206020
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 1


 

جواب سوالات جسورانه شنبه و عمومی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ باشگاه آگاه


کد سوال: 140206013
پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


کد سوال: 140206014
پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


کد سوال: 140206015
پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


کد سوال: 140206016
پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 3


کد سوال: 140206017
پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 2 

جواب سوالات عمومی دوشنبه و سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ باشگاه آگاه

#جواب_سوالات_عمومی_دوشنبه_و_سه_شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ #باشگاه_آگاه
 


📚 کد سوال: 140206008
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 1


📚 کد سوال: 140206009
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4


📚 کد سوال: 140206010
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه : 4