جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140109021
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه: 4


📚 کد سوال: 140109022
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه: 4


 

جواب سوالات جسورانه شنبه 1401/09/12 باشگاه آگاه


📚 کد سوال: 140109018
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه: 3


📚 کد سوال: 140109019
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه: 3


📚 کد سوال: 140109020
📍 پاسخ پیشنهادی ما گزینه: 4


 

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109016


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140109017


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109014


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109012


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140109013


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3