جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109016


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140109017


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


جواب سوالات عمومی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109014


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109012


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140109013


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109010


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140109011


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1

 


جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140109005


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140109006


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال: 140109007


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

 

#کد_سوال: 140109008


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140109009


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3