جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ باشگاه آگاه

  • ۳۸۶

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003006

 

دانش بازار آتی

سوال :هر کدام از عوامل مطرح شده به ترتیب چه رابطه ای با قیمت نقره دارند؟( شاخص دلار، نرخ بیکاری، نرخ بهره و افزایش تنش میان کشورها)

 

گزینه 1: معکوس، مستقیم، معکوس، مستقیم

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003007

 

دانش بازار سرمایه

سوال :مطابق با گزارش اردیبهشت ماه 1400 خراسان، نرخ فروش اوره حمایتی و صادراتی نسبت به فروردین ماه 1400 به ترتیب چه تغییری داشته است؟

 

گزینه 1: 5 درصد افزایش - 8 درصد افزایش

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات جسورانه شنبه 1400/03/02 باشگاه آگاه

  • ۹۲۰

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003001

 

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 5 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 4: از 1115000.01 تا 1130000

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003002

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک صادرات ایران

سوال :قیمت پایانی بانک صادرات ایران با نماد وبصادر در پایان معاملات روز دوشنبه 17 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

گزینه 3: از 1800 تا 2100

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003003

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام سنگ آهن گهرزمین

سوال :قیمت پایانی سنگ آهن گهرزمین با نماد کگهر در پایان معاملات روز دوشنبه 31 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 4: از 32999 تا 40999

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003004

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سوال :قیمت پایانی سهام تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد شبصیر در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 5: از 59998 تا 64998

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003005

 

پیش بینی قیمت پایانی سهام فولاد امیرکبیرکاشان

سوال :قیمت پایانی فولاد امیرکبیرکاشان با نماد فجر در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

 

 

گزینه 4: از 60499 تا 64999

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

جواب سوالات چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ باشگاه آگاه

  • ۲۱۹

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002049

 

دانش بازار آتی کالا

سوال :بیشترین میزان مصرف نقره در جهان در چه زمینه ایست؟

 

گزینه 3: صنعت

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002050

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارشات مالی 99، کدام یک از نمادهای زیر سود بیشتری به ازای هر سهم محقق کرده است؟

 

گزینه 4: شبندر

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ باشگاه آگاه

  • ۱۶۳

 

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002047

 

دانش بازار آتی

سوال :پتروشیمی خارک در سال مالی 99 چه میزان سود خالص کسب کرده است؟

 

گزینه 1: 3400 میلیارد تومان

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002048

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارشات مالی 99 زمگسا، این شرکت در زمستان به ازای هرسهم چه میزان سود محقق کرده است؟

 

 

گزینه 2: 20 تومان

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ باشگاه آگاه

  • ۲۹۷

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002045

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش سال مالی 99 کلوند، کدام گزینه صحیح است؟

 

گزینه 3

 شرکت در فصل پاییز از لحاظ کسب سود خالص به ازای هر سهم عملکرد بهتری داشته است

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140002046

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از صندوق های زیر، بالاتر از قیمت NAV ابطال معامله می شود؟

 

گزینه 4: پالایش

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸