جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات تاریخ 1402/09/27باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/9/28 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209035
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 4📄 کد سوال 140209036
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه 3

جواب سوالات تاریخ 1402/09/21باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/9/22 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209028
📍پاسخ پیشنهادی : پاسخ صحیح در گزینه ها وجود ندارد


📄 کد سوال 140209029
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  1

جواب سوالات تاریخ 1402/09/20باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/9/21 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209026
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  2


📄 کد سوال 140209027
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  2

جواب سوالات تاریخ 1402/09/19باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ : 1402/9/20 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209024
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  2


📄 کد سوال 140209025
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  1
 

جواب سوالات تاریخ 1402/09/18باشگاه آگاه

 

🗓 مهلت پاسخ : 1402/9/19 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209021
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  3


📄 کد سوال 140209022
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  3


📄 کد سوال 140209023
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  3