جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات تاریخ 1402/09/21باشگاه آگاه

🗓 مهلت پاسخ :1402/9/22 - تا ساعت 23:59 


📄 کد سوال 140209028
📍پاسخ پیشنهادی : پاسخ صحیح در گزینه ها وجود ندارد


📄 کد سوال 140209029
📍پاسخ پیشنهادی : گزینه  1