جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات سه شنبه 15 تیر 1400

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال : 140004025

#سوال : بازدهی عرضه اولیه ومدیر از ابتدای عرضه تا پایان روز 13 تیر چند درصد بوده است؟ (بر مبنای قیمت پایانی)

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۳ : ۳۵٪

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال : 140004026

#سوال : در مجمع عمومی سالیانه 1400، غکورش به ازای هر سهم چند ریال سود نقدی تقسیم کرده است؟

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 2 : ۳۳۰۰

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

📍#کانال_تلگرامی_باشگاه_آگاه 👇

bashgahagah_ir@