جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ باشگاه آگاه


🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸
 
#کد_سوال: 140012028
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ باشگاه آگاه

 


 

#کد_سوال: 140012017


پاسخ : پیش بینی ما گزینه 1

حتما پاسخ بدید به سوال 10 هزار امتیاز پاداش دارد.

 


 

#کد_سوال: 140012018


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه :  بزودی

 


 

#کد_سوال: 140012019


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : بزودی

 


جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140012015


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140012016


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 

 


جواب سوالات عمومی شنبه و یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140012012


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140012013


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

 


 

#کد_سوال: 140012014


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


جواب سوالات جسورانه شنبه 1400/12/07 باشگاه آگاه


 

#کد_سوال: 140012009


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 


 

#کد_سوال: 140012010


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

 


 

#کد_سوال: 140012011


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3