جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه 1400/05/09 و یکشنبه 1400/05/10 باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005009

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 1 : بالاتر از 1360000

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005010

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 6: بورس، خگستر، یاقوت، اخابر

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005011

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 3: از 26460 تا 28755

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005012

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 2: از 64816 تا 69616

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005013

#پاسخ_پیشنهادی_ما : 2

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005014

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ باگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005007

مدیریت دارایی 💎

سوال :برای سرمایه گذار ریسک گریزی که مایل به سرمایه گذاری در بانک است کدام صندوق را پیشنهاد میدهید؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "چگونه بیشتر از سپرده‌های بانکی سود کسب کنیم؟" مراجعه کنید.)

گزینه 2: صندوق درآمد ثابت

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140005008

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش تیرماه شرکت کشرق، کدام یک از محصولات شرکت بیشترین نعداد فروش در این دوره را داشته است؟

سوال مشکل دارد و اشتباه میباشد.

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات جسورانه ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۴ و سوالات عمومی ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۵ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۵۰۰۱
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۴

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۵۰۰۲
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۴

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۵۴۰۰۵۰۰۳
پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۳

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۵۰۰۴
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۳

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۰۵۰۰۵
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۲

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۰۵۰۰۶
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۴

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ باشگاه آگاه

 

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال 14004047

# سوال : کدام یک از ویژگی های صندوق (هستی بخش آگاه) آگاس نیست؟


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 4: کمترین ریسک و بازدهی را دارد .

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال : 140004048

#سوال : کدام گزینه سهامدار عمده برکت نیست؟

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 4: شرکت فولادمبارکه


🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

📍#کانال_تلگرامی_باشگاه_آگاه👇
@bashgahagah_ir

جواب سوالات یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ باشگاه آگاه

#جواب_سوالات_یکشنبه 1400/04/27 باشگاه آگاه

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال 14004045

#سوال : با توجه به گزارش خرداد ماه شرکت شکبیر کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 2 : پلی اتیلن سبک خطی

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال : 140004046

# سوال : سهامدار عمده شرکت کرغال کدام گزینه است؟

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه 1: شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

📍#کانال_تلگرامی_باشگاه_آگاه👇
@bashgahagah_ir