جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۴ و سوالات عمومی ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۵ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۵۰۰۱
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۴

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۵۰۰۲
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۴

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۵۴۰۰۵۰۰۳
پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۳

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۵۰۰۴
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۳

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۰۵۰۰۵
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۲

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

#کد_سوال: ۱۴۰۰۰۵۰۰۶
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه ۴

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸