جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ باشگاه آگاه

🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140011012
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140011013
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140011014
#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷