جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ و عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ باشگاه آگاه


 

#کد_سوال:140112007


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال:140112008


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

#کد_سوال:140112009


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

 

#کد_سوال:140112010


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4

 


 

 

#کد_سوال:140112011


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4