جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ و یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ باشگاه آگاه


#کد_سوال: 140110001


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2

 


 

#کد_سوال: 140110002


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140110003


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140110004


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3

 


 

#کد_سوال: 140110005


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 2