جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال : 140008001 


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : گزینه 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال : 140008002

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : گزینه 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال : 140008003

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : گزینه 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال : 140008004

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : گزینه 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال : 140008005

 

#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : گزینه 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷