جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه و عمومی یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ باشگاه آگاه


#کد_سوال: 140111001


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 6


#کد_سوال: 140111002


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4


#کد_سوال: 140111003


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4


#کد_سوال: 140111004


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 4


#کد_سوال: 140111005


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 3


#کد_سوال: 140111006


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: 1


#کد_سوال: 140111007


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه: مبهم