جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه و عمومی دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ باشگاه آگاه

🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷


#کد_سوال: 140011018


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 5

 

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷


#کد_سوال: 140011019


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

 

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷


#کد_سوال: 140011020


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : بزودی

 

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷