جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات سه شنبه و چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140001044

 

#سوال : با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت سپ، درآمد محقق شده کدامیک از محصولات این شرکت در این دوره بیشتر است؟

 

گزینه 3

درآمد پین و اعتبار فروخته شده درگاه ها

 

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

 

#کد_سوال : 140001045

 

#سوال : با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت شپدیس کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

 

گزینه 1 : آمونیاک

 

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

 

✍️ کد سوال 140002001

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش فروردین ماه شرکت غاذر کدام یک محصولات این شرکت بیشترین تعداد تولید در این دوره و کدام یک از محصولات شرکت دراین دوره فروش صادراتی داشته است؟

 

گزینه 4

پودر کتلت ۱۱۰ گرمی - پودر آب پنیر

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️ کد سوال 140002002

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توچه به گزارش فروردین ماه شرکت سخزر کدام یک از محصولات بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است؟

 

گزینه 2: سیمان تیپ ۲ پاکتی

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸