جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004015

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش خرداد ماه شرکت زرین معدن آسیا، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

گزینه 4: هیچ کدام

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004016

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش خرداد ماه شرکت شکلر، تعداد فروش صادراتی کدام محصول از تعداد فروش داخلی آن در این دوره بیشتر است؟

گزینه 2: سود سوز آور و مشتقات آن

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸